New National Wildlife Refuge System Coloring Book


Even if the U.S. government continues its pseudo protection to save the planet’s wildlife and natural resources they can be thanked indirectly as they recently created a new National Wildlife Refuge System Coloring Book. Most people might not be aware of the U.S. Refuge System, which includes more than 540 refuges, with at least one in every state and one about an hour’s drive from most metropolitan areas. Here in the Bay Area we have a few including Don Edwards San Francisco Bay National Wildlife Refuge in Newark.

The book, aimed at primary grade students, offers various refuge scenes for the kids to color. I’m not that into drawing but my niece had a great time coloring the desert big horn sheep that live in the Desert National Wildlife Refuge in Nevada. The book also allows kids to create a list of wildlife sightings. The book also encourages kids to ride bike through the refuges instead scaring the wildlife with vehicular monsters.

We like the style of Katie R. Schipps’s drawings, which offer a rough and ready look with large lines, and creates the perfect fit for attacking with a crayon or colored marker. Hopefully the refuge system will survive for many years but at least kids today will have some insight into the all important refuge system and how important it is to our future.

5 thoughts on “New National Wildlife Refuge System Coloring Book”

  1. kailangan magtulungan ang lahat nga mamamayan at ang gobyerno sa atin bansa hindi lang dapat ang isipin natin ang ating sarili interes kundi para sa ating lahat at maganda naman ang proyekto tigilan na po natin ang away.palitan ng salita nakakasisira sa atin pagkapilipino magkasama tayo iyong masama lang ang dapat kailangang pantay-pantay ang mahirap o mayaman pareho ang trato di po dapat nilalabag ang karapatan lalo na po sa katuyuan sa buhay kaya mabuhay po sa atin pangulo ng ating bansa pres.gloria arroyo sa na patuloy nyo po tulungan ang tulad namin na gusto mag-aral magpatuloy sa propesyon at sa lahat ng mga kabataan di po mag padala sa ibat ibang bisyo at droga, kabataan pag-asa ng bayan go.go.

  2. kailangan aware po tayo sa nang yayari sa atin tulad ng pagbabago sa atin panahon tulad ng summer na po kalat naman po ang epidemya at ibat ibang sakit sa balat at sakit at ultra violet ray sakit ang araw kailangan ang sunglass at nagkalat na basura,mula tao din ang may gawa kailangan natin maging malinis ang usok na galing sa pampubliko o pribado sasakyan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top